Make your own free website on Tripod.com

Press Refresh To Listen Music

金 宝 市 镇

(1)                           < P1 - P2 - P3 >

 

Pei Yuan High School                                       Jalan Dipang

 

   Jalan Dipang                                                 Clay Pot Chicken Rice

 

Jalan  Idris

 

    Kampar Market                                                         Independence Clock Tower

请 继 续 按 看 下 页

< P1 - P2 - P3 >